Wilbert Wilbers Beheer bv

Business Intelligence

Hordijk, Kok, Laan & Wabeke.

Hordijk, Kok, Laan & Wabeke, registeraccountants BV, is een klein accountantskantoor, gevestigd te Culemborg. Het kantoor is gericht op het verrichten van hoogwaardige controlewerkzaamheden en op het leveren van specifieke adviesdiensten, die met die werkzaamheden samenhangen. Uitsluitend bij uitzondering worden samenstel- of overige, meer op de uitvoering gerichte opdrachten uitgevoerd.

Hordijk, Kok, Laan & Wabeke, registeraccountants BV, kent een selecte, maar stabiele groep opdrachtgevers. Het kantoor is op geen enkele manier gericht op kwantitatieve groei, maar wil slechts kwaliteit leveren en dat met veel plezier doen. Qua achtergronden varieren de opdrachtgevers van Hordijk, Kok, Laan & Wabeke, registeraccountants BV van vermogende ondernemers tot grote organisaties in het welzijnswerk en van handelsorganisaties tot overheden.

Ook Pieter Kok heeft hier een pagina.

E-mailen
Bellen
Info
LinkedIn